Microeconomics (rigorózní zkoušky)

23 Oct

This document provides summarized answers to the Microeconomics questions of the Rigorozní Řízení exam at the IES FSV UK (Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy).

The exam questions were:

 1. Spotřebitelská preference, rozpočtová množina, maximalizace užitku spotřebitelem, přímá a nepřímá užitková funkce, marshallovská poptávková funkce, Royova identita
 2. Výdajová funkce, hicksovská poptávková funkce, kompenzující a ekvivalentní variace, Slutského věta, podmínky integrovatelnosti
 3. Technologie výroby (výrobní množina), produkční funkce a její vlastnosti, zisková funkce a její maximalizace, funkce nabídky výstupu a poptávky po vstupech
 4. Nákladová funkce a podmíněná poptávka po vstupech, celkové, průměrné a mezní náklady v krátkém a dlouhém období, jejich závislost na objemu výstupu a cenách vstupů.
 5. Všeobecná rovnováha v ekonomice čisté směny, Walrasův zákon, definice a existence rovnováhy, volné a žádoucí statky
 6. Paretovská efektivnost a její vztah k walrasovské rovnováze, věty ekonomie blahobytu
 7. Všeobecná rovnováha v produktivní ekonomice: rozpočtové omezení spotřebitelů, Walrasův zákon, definice a existence rovnováhy
 8. Monopol a přirozený monopol na trhu produktu. Monopson na trhu faktoru
 9. Cenová diskriminace a její typy, nelineární oceňování
 10. Oligopol s homogenním produktem: Cournotova, Stackelbergova a Bertrandova rovnováha
 11. Oligopol s heterogenním produktem: Cournotova a Bertrandova rovnováha, jejich vztah (dualita), prostorové modely, monopolistická konkurence
 12. Rozhodování za nejistoty – základní pojmy a předpoklady teorie očekávaného užitku, vlastnosti užitkové funkce, postoj k riziku, míry averze k riziku
 13. Standardní model poptávky po pojištění, problémy nepříznivého výběru a morálního hazardu, rozložení rizika.
 14. Jednoduchý model trhu finančních aktiv, výběr portfolia, separace portfolia
 15. Rovnováha v teorii her s neúplnou informovaností
Microeconomics (rigorózní zkoušky)
Title: Microeconomics (rigorózní zkoušky) (1756 clicks)
Caption: Microeconomics (rigorózní zkoušky)
Filename: rigo_micro-2.pdf
Size: 1 MB

No comments yet

Leave a Reply