Tag Archives: expenditure functions

Microeconomics (rigorózní zkoušky)

23 Oct

This document provides summarized answers to the Microeconomics questions of the Rigorozní Řízení exam at the IES FSV UK (Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy). […]

Microeconomics

28 Jun

This document provides summarized answers to the Microeconomics state exam questions at the IES FSV UK (Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy). […]