Tag Archives: monetary policy

Macroeconomics (rigorózní zkoušky)

23 Oct

This document provides summarized answers to the Macroeconomics questions of the Rigorozní Řízení exam at the IES FSV UK (Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy). […]

Macroeconomics

28 Jun

This document provides summarized answers to the Macroeconomics state exam questions at the IES FSV UK (Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy). […]